Koneellinen annosjakelu on maksullinen apteekkipalvelu, joka parantaa lääketurvallisuutta ja tuo säästöjä lääkekustannuksiin. Annosjakelupalvelu maksaa 5€ / viikko, minkä lisäksi asiakas maksaa käyttämänsä lääkkeet. Asiakas saa säästöä, kun hän maksaa vain jaetut lääkkeet.  Annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina koneellisesti kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palveluun sisältyy lisäksi potilaan lääkityksen tarkistus, päällekkäisyyksien ja yhteensopimattomuuksien karsiminen yhteistyössä hoitavan lääkärin ja potilasta hoitavan henkilökunnan kanssa sekä ajan tasalla pidettävä potilaalle säännöllisesti toimitettava lääkityskortti.

APTEEKISTA SAAT LISÄTIETOA PALVELUN HYÖDYISTÄ JA HINNASTA.