Pidä sydämestäsi huolta

Syyskuussa vietetään valtakunnallista sydänpäivää. Sydänsairaudet ovat suomalaisten kansantauti – olleet jo pitkään. Varsinkin Itä-Suomessa geeniperimä altistaa sydänsairauksille, ja Suomessa onkin havaittu iso ero sydänsairastavuudessa idän ja lännen välillä, vaikka sairauksia esiintyy toki koko Suomessa.  Vanhempiamme emme voi valita, mutta elintapoihimme voimme vaikuttaa ja terveelliset elintavat ovatkin ehkä merkittävin keino pitää yllä sydänterveyttä, kuten montaa muutakin terveyden osa-aluetta.

Sydänperäiset kuolemat olivat vielä 1970-luvulla työikäisten kansalaisten yleisin kuolinsyy (lähes 50% kuolemista, Lähde: Tilastokeskus). Sen jälkeen aloitettiin Pohjois-Karjala -projekti, jolla pyrittiin kiinnittämään huomiota sydänterveelliseen ruokaan ja elintapoihin. Tulosta alkoikin vähitellen tulla. Kasvisten lisääntyminen ruokavaliossa ja kovien rasvojen korvaaminen pehmeillä rasvoilla, suolan käytön vähentäminen ja tupakoinnin vähentyminen johtivat vähitellen erityisesti miesten sydänterveyden parantumiseen ja nykyisin sydänperäinen äkkikuolema työikäisillä on huomattavasti harvinaisempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Lääketieteen keinoin voidaan auttaa entistä paremmin sydänsairauksiin sairastuvia, mutta merkittävin rooli on ollut elintavoilla. Sydänsairaudet eivät ole hävinneet ja eivät todennäköisesti häviäkään, mutta sairastumispiikki on saatu siirrettyä eläkeikään ja sydänperäisiä äkkikuolemia on työikäisillä huomattavasti vähemmän kuin vielä muutama vuosikymmen sitten.

Ruokavalion lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota muihinkin asioihin. Epäterveelliset elämäntavat, esimerkiksi tupakointi, ylipaino, liian vähäinen liikkuminen, riittävästä levosta tinkiminen ja jatkuva stressitila kuormittavat verenkiertoelimistöä. Myös muut sairaudet, esimerkiksi diabetes lisäävät riskiä sairastua sydänsairauksiin. Onkin tärkeää hoitaa kokonaisuutta ja kiinnittää huomiota moneen asiaan yhteen asiaan tuijottamisen sijaan. Lisäksi on syytä muistaa, että sydänterveelliset elämäntavat ovat hyvä tapa ehkäistä monia muitakin sairauksia.

On hyvä muistaa, että kun alttius sydänsairauksiin on perimässä, kokonaan sairastumista ei kuitenkaan voida estää, vaikka noudattaisi kuinka hyvin terveellisiä elintapasuosituksia. Kenenkään ei siksi pitäisikään syyllistyä tai syyllistää, jos itse tai joku muu sairastuu sydänsairauteen.  Riskiä voidaan pienentää ja ilmaantumista on elintapojen parannuttua saatukin siirrettyä työikäisistä eläkeikäisiin, mutta kokonaan sydänsairauksista ei päästä eroon. Yleisimpiä sydän- ja verisuonisairauksia ovat kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, aivoverenkiertohäiriöt ja erilaiset rasva-aineenvaihduntahäiriöt. Terveelliset elintavat ovat kuitenkin hoidon A ja O vielä sairastumisen jälkeenkin, sillä ne hidastavat sairauden etenemistäkin.

Kohonnut verenpaine on merkittävä riskitekijä monille sairauksille, minkä vuoksi siihen on syytä kiinnittää huomiota. Verenpaine mitataan usein vastaanotolla, mutta sitä kannattaisi jokaisen seurata myös itse, jotta mahdollisesti kohonneisiin arvoihin kiinnitetään ajoissa huomiota. Kotona tehdyt mittaukset antavat myös tietoa pidemmältä ajalta rauhallisissa olosuhteissa, minkä takia kotimittausten merkitystä korostetaan nykyisin. Verenpaineen tulisi olla alle 130/85 mmHg, joitakin sairauksia sairastavilla jopa tätä alempia, lääkäri tai hoitaja antaa kullekin yksilölliset verenpainetavoitteet.

On tärkeää laittaa lukemat ylös esimerkiksi verenpainekortille, jotta ne olisivat muistissa vielä pitkän ajan päästäkin. Verenpainelääkkeillä pyritään pienentämään riskiä sairastua vakavampiin sydänsairauksiin. Vaihtoehtoja on nykyisin paljon ja jokaiselle löytyy varmasti sopivat lääkkeet ja lääkkeiden haittavaikutukset ovat nykyisin melko pieniä, jos niitä tuleekaan. Moni saattaa päinvastoin huomata olonsa kohentuvan, vaikka ei olisi aiemminkaan kokenut oloaan huonoksi. Verenpaine- ja kolesteroliarvot eivät näy päälle päin eivätkä välttämättä oireile heti, minkä vuoksi lukemat selviävät vain mittaamalla. Liian pitkään jatkunut korkea verenpaine tekee salaa tuhojaan, minkä vuoksi säännöllinen mittaaminen on tärkeää.

Monet nykyiset verenpainemittarit mittaavat myös epätasaisen sykkeen, mikä voi kieliä rytmihäiriöistä. Jos mittari tästä varoittaa tai itse sykettä ranteesta mittaamalla tunnistaa sykkeen epätasaisuuden, on syytä käydä lääkärin vastaanotolla tarkistuttamassa tilanne. Rytmihäiriöt voivat altistaa esimerkiksi tukoksille, minkä vuoksi ne on tärkeää hoitaa.

Apteekissa sydän- ja verenpainepotilaat ovat ehkäpä yleisin asiakasryhmä ja pyrimme auttamaan asiakkaitamme sitoutumaan hoitoonsa. Vain säännöllisesti otettu verenpaine- ja sydänlääkitys auttaa pienentämään omaa yksilöllistä riskiä. Voit kysyä apteekista myös vinkkejä esimerkiksi terveelliseen ruokavalioon, tupakoinnin lopettamiseen ja sopivan liikuntamuodon valitsemiseen. Autamme myös, jos sinulla tulee kysyttävää lääkityksestäsi. Pidetään yhdessä sydämestäsi huolta!

SYYSKUUN BLOGIN KIRJOITTI

proviisori Jani